2 ,30

BT - - SPORTEN -

Sid­ste spil­ler­un­de i den bra­si­li­an­ske Se­rie B, hvor der er lagt op til en ka­em­pe gy­ser mel­lem Ceará og Ma­caé. I til­fa­el­de af ne­der­lag ryk­ker Ceará de­fi­ni­tivt ned, mens Ma­caé ved ne­der­lag med største sand­syn­lig­hed og­så bli­ver de­gra­de­ret til den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Beg­ge hold kla­rer der­i­mod frisag, hvis Oe­ste mod for­vent­ning måt­te ta­be hjem­me til Paysan­du, så alt ty­der på en af­ven­ten­de start på op­gø­ret. I for­vej­en er Cea­ra i 12 af 18 hjem­me­kam­pe gå­et til pau­se med et uaf­gjort re­sul­tat, så her lig­ner det klar spilva­er­di i en 1. halv­leg uden vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.