Me­re mad-de­mo­kra­ti

BT - - INDHOLD -

Jeg el­sker mad. Bå­de den la­e­kre gour­met­mad og den hur­ti­ge bur­ger. Mad er ik­ke ba­re gla­e­de, det er og­så den helt es­sen­ti­el­le in­gre­di­ens, når vi sam­les om hyg­ge og høj­ti­der. Hvor vig­tig, man sy­nes, sel­ska­bet er, af­spej­ler sig end­da i den ma­eng­de tid, vi bru­ger på ma­den. Det er nem­lig lig med over­skud og ka­er­lig­hed, når vi la­ver slo­w­food og ka­e­ler for vo­res ga­e­ster. Kok­ken Hen­rik Bo­serup har la­vet mad i al­le af­skyg­nin­ger. En­gang var det gour­met­ma­den, der fyld­te på dags­or­de­nen, men nu vil kok­ken de­mo­kra­ti­se­re til­gan­gen til den go­de mad la­vet på sun­de råva­rer. Han har ud­vik­let den ’per­fek­te’ bur­ger. En gour­met­bur­ger til en pris, der gør, at den kan va­e­re al­le­mand­se­je. La­es in­ter­viewet med kok­ken, der skif­te­de rø­de lø­be­re, stor­slå­e­de mad­pro­jek­ter og tv-op­tra­e­de­ner ud med for­dy­bel­se og en de­mo­kra­tisk bur­ger. I den­ne uge får du og­så før­ste del af An­na Bog­da­novas guide til en fuld bo­dy-ma­ke­over. God (BT) We­e­kend!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.