Re­tro

BT - - KORT NYT -

Rø­de la­e­ber og neg­le er ind­be­gre­bet af god ju­lestil. Prøv Es­sies nye re­tro-rø­de ’Col­or Bin­ge’ til 99,95 kr. Ma­ga­sin.dk Èt af det kom­men­de års fil­mi­ske høj­de­punk­ter bli­ver uden tvivl at op­le­ve gla­mourø­se Ca­te Blan­chett i rol­len som Ca­rol Aird i fil­men ’Ca­rol’. Todd Hay­nes har in­stru­e­ret fil­ma­ti­se­rin­gen af Pa­tri­cia Hig­hs­mit­hs les­bi­ske

ka­er­lig­heds­hi­sto­rie ’The Pri­ce of Salt’ fra 1953. Foto: Ca­rol­film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.