Hen­rik Bo­serup

BT - - INTERVIEW -

• Født 24. marts 1963 i Kø­ben­havn. • Vok­set op na­er Hol­ba­ek. • Har tre børn på 32, 22 og 11 år fra tre tid­li­ge­re for­hold. • Dan­ner i dag par med jour­na­list Maiken We­xø. • Blev ud­dan­net kok i 1987 på Søl­le­rød Kro. • Har net­op åb­net den an­den ’Ju­i­cyB’-fast food re­stau­rant i Pa­lads Bi­o­graf i Kø­ben­havn. Den før­ste lig­ger i Kød­by­en på Vester­bro. • Blev kendt som kok i TV 2-pro­gram­mer­ne ’Vild i var­men’, ’Vis mig dit kø­le­skab’ og ’Bo­serups Ka­er­lig­hed’. • Har dre­vet re­stau­ran­ter­ne ’Bo­serups Ka­er­lig­hed’, ’Minds­hip Can­te­e­na’, ’For­mel B’, ’357 New York Ci­ty’ og va­e­ret køk­ken­chef på Ho­tel D’Ang­le­ter­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.