UGENS TIP

BT - - KLUMME -

Und­gå syg­dom i fe­ri­en

• Drik mindst 2 li­ter rent vand dag­ligt, ger­ne i små slur­ke. Det gi­ver en god for­dø­jel­se og cel­le­e­ner­gi. • Spis mindst 50 pct. rå mad, dvs. mad, der ik­ke er op­var­met som: frugt, grønt­sa­ger, kol­de sup­per, nød­der, ker­ner og raw food. Det­te gi­ver ro i for­dø­jel­sen – og­så i le­ver, bugs­pyt­kir­tel og ny­rer, der er me­get mod­ta­ge­li­ge for stress. • Sørg for mo­tion, ger­ne 30-45 mi­nut­ter om da­gen og lidt me­re i we­e­ken­den. Det be­hø­ver ik­ke at va­e­re hård mo­tion, en rask gå­tur i na­tu­ren er rigtigt godt. • Sørg for god hvi­le og søvn, hvis du kan. Det op­la­der di­ne cel­ler til da­gen ef­ter, og du kan bed­re over­skue din hver­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.