For­vandl

Al­le for­vand­lin­ger kan va­e­re en udfordring, men her får du en guide til for­vand­ling af krop­pen, der kra­e­ver min­dre tid og en min­dre ind­sats – men har stor ef­fekt

BT - - KROP I BALANCE -

At for­vand­le sin krop – uan­set om det for dig be­ty­der at bli­ve sta­er­ke­re, få bed­re kon­di­tion, smel­te det gen­stri­di­ge fedt og få mar­ke­re­de mus­k­ler, el­ler slip­pe af med kro­ni­ske smer­ter og ube­hag i krop­pen – kan nog­le gan­ge vir­ke som en kamp.

Så sim­pelt, som det umid­del­bart bur­de va­e­re – ’er det ik­ke no­get med, at man ba­re skal spi­se min­dre og tra­e­ne me­re?’ – så op­le­ver jeg dag­ligt kli­en­ter, som er nå­et et pla­teau, de sim­pelt­hen ik­ke kan kom­me over.

Er det man­gel på vil­jestyr­ke? ’Jeg skul­le ha­ve hold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.