’Vi bor i ver­dens dej­lig­ste land’

Ras­mus Bjerg el­sker klas­sisk mu­sik og plad­der­bal­le ro­man­ti­ske ju­lesan­ge

BT - - BOG-FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har la­est? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvil­ke tv-se­ri­er strea­mer du? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er d

ho­eg@bt.dk Foto Lin­da Ka­strup Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string? »Jeg op­le­ve­de un­der­spil­let luksus på Fals­led Kro i we­e­ken­den. Min ko­ne og jeg har snart kob­ber­bryl­lup, så det var en lil­le ’lad-os-slå-lidt-ud-me­d­ar­me­ne’-ga­ve til hin­an­den. Den slags kan varmt an­be­fa­les. Det er sta­er­kt va­nedan­nen­de.« Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? »Jeg bor i ver­dens dej­lig­ste land, selv­om al­le mu­li­ge og umu­li­ge for­sø­ger at bil­de os no­get an­det ind. Jeg ud­van­drer i hvert fald al­drig fra DK.« »Jeg er li­ge ble­vet fa­er­dig med Er­ling Jep­sens bog ’Hjer­tets dan­nel­se’. Jeg hol­der me­get af Jep­sens sa­ti­ri­ske bid og blik for det ab­sur­de i al­min­de­lig­hed. Der er dog altid en øm­hed til­ste­de hos ham. Jeg kan hø­re hans dio­ny­si­ske gna­ek­ken bag hver en sa­et­ning.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Jeg er fak­tisk li­ge gå­et i gang med Knaus­gaards seks­binds va­erk ’Min Kamp’. Jeg er ik­ke nå­et så

langt. Men det teg­ner godt......« »Nu kom­mer den sø­de ju­le­tid med al dens plad­der­bal­le romantik. Love it, som cre­me­kon­gen vil­le ha­ve sagt.« »Det er hu­mø­ret, der af­gør det. Ta­enk i en lang pe­ri­o­de - for ik­ke så for­fa­er­de­lig la­en­ge si­den, dyr­ke­de jeg tra­di­tio­nel irsk og ame­ri­kansk fol­kemu­sik. Det ly­der pen­sio­ne­ret ’68 -dans­kla­e­rer ag­tigt .. Jeg ved det godt. Li­ge nu er det klas­sisk mu­sik, Gri­eg.« »Jeg tog mi­ne to dren­ge med ind at se den ny­e­ste James Bond-film, ’Spectre’. Den er li­ge pra­e­cis så over­dre­ven og kølig og van­vit­tig flot som en rig­tig Bond-film skal va­e­re. Da­ni­el Craig le­ve­rer et me­re end va­er­digt far­vel, hvis ryg­tet ta­ler sandt.« »Jeg er li­ge gå­et i gang med BBCs ’Ri­ver’ på Net­flix, det teg­ner rig­tig godt med Stel­lan Skarsgård i, hvad der ind til vi­de­re vir­ker som top­form.«

»Helt nør­det el­sker jeg al­le Jo­hn Cas­sa­ve­tes’ film. Det er råt, skram­let og fa­bel­ag­tigt spil. Jeg vil frem­ha­e­ve den, der hed­der ’Faces’ for den dy­sto­pi­ske stem­ning og den rå, im­pro­vi­se­re­de stil, der sam­men med Ge­na Rowlands ene­stå­en­de spil sim­pelt­hen tryl­le­bin­der i hvert fald så­dan en som mig. Men jeg er sgu og­så til en ’fal­de-på-ha­len-ko­me­die’ som ’Li­ar, Li­ar’ med Jim Car­rey. Can’t help it.« »Uha, jeg kan ik­ke hu­ske det, det er alt for la­en­ge si­den.« »Jeg gik tit til tors­dags­kon­cer­ter - tror jeg nok det hed - i det gam­le ra­dio­hus’ kon­cert­sal. Det lig­ger år til­ba­ge, men det la­er­te mig at lyt­te til klas­sisk mu­sik.« »Ud på de små timer, når der er ro i hu­set, ser jeg tit no­get med nog­le, der op­kø­ber ind­hol­det af nog­le op­be­va­rings­rum i USA . Jeg har svedt ud, hvad det hed­der. Men det er til­pas hjer­ne­dødt til, at jeg kan ste­ne til det.« »Jeg ser al­drig se­ri­er på tv. Dem, jeg vil se, strea­mer jeg. «

We­e­kend - 28.11.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.