Nej-si­ger­ne: Det

BT - - NYHEDER -

LUKKETIDSPANIK Hos nej-si­ger­ne ryster man ik­ke i buk­ser­ne, for­di sva­er­va­eg­ter­ne slut­ter sig sam­men få da­ge før val­get. Det var egent­lig kun, hvad man kun­ne reg­ne med, si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, der ved en par­ti­le­der­run­de lør­dag for­mid­dag var i in­tens dis­kus­sion med Lars Løk­ke (V) på TV 2 News.

»Det er ik­ke over­ra­sken­de, at de op­for­drer til at stem­me ja. Jeg sy­nes jo, at spe­ci­elt er­hvervs­li­vets folk skal er­ken­de, at der og­så i de­res ra­ek­ker er for­skel­li­ge hold­nin­ger til det her. Det kan me­get vel bli­ve et bil­le­de af, at nu skal dan­sker­ne trom­les af mag­ten. Det er eli­tens kamp mod den al­min­de­li­ge dan­sker,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl (DF) om den ja-kampag­ne, hvor bla. Lars Løk­ke (V) og Mette Frederiksen (S) står skul­der ved skul­der.

Iføl­ge BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.