Hver tred­je indbrudstyv er ud­la­en­ding

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NA­LI­TET Hver fem­te per­son, der sig­tes for at ha­ve haft lidt for lange fin­gre i Syd- og Søn­derjyl­land, er ud­la­en­ding, skri­ver TV Syd på bag­grund af nye tal fra Rigs­po­li­ti­et. Tal­le­ne da­ek­ker over ind­brud­de­ne i pri­va­te hjem i lands­de­len for det før­ste hal­ve år af 2015.

»Ind­brud i be­bo­el­se er et fo­ku­s­om­rå­de, og i den an­led­ning stø­der vi af og til på ud­la­en­din­ge,« forta­el­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Thay­sen fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti til TV Syd.

I po­li­tik­red­se­ne, der da­ek­ker over Syd- og Søn­derjyl­land, blev der rejst 326 ind­brud­s­sig­tel­ser i det før­ste hal­ve år af 2015. 70 af de sig­te­de var ud­la­en­din­ge.

Ud­la­en­din­ge­ne teg­ner sig dog på land­s­plan for en no­get stør­re del af de sig­tel­ser, der rej­ses for ind­brud.

Her er det hver tred­je, der er ud­la­en­ding, skri­ver TV Syd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.