Danmarks dy­re­ste lej­lig­hed i en korn­si­lo

BT - - NYHEDER -

LIEBHAVERI ko­ster den 388 kva­drat­me­ter sto­re liebha­ver­bo­lig i to plan svim­len­de 32 mio. kr. Stig­nin­gen skyl­des ek­stra kva­drat­me­ter, som er ble­vet til­fø­jet ef­ter nye op­må­lin­ger og aen­drin­ger i fa­el­les­a­re­a­ler­ne. Bar på 17. eta­ge Danmarks dy­re­ste lej­lig­hed lig­ger i ’The Si­lo’ på Fort­kaj i Kø­ben­havns Nord­havn og er en del af den om­byg­ge­de fo­der­stofsbe­hol­der, som lig­ger helt ud til van­det ved Kø­ben­havns Fri­havn, Kron­løbs­bas­si­net. De 40 bo­li­ger, som si­lo­en kom­mer til at hu­se, står ind­flyt­nings­klar i slut­nin­gen af 2016. Og bli­ver man tørstig i resi­den­sen, kan man be­sø­ge pa­nora­ma­ba­ren på 17. eta­ge. Des­u­den får man for de 32 mio. kr. fi­re al­ta­ner på hver cir­ka 16 kva­drat­me­ter, en pri­vat ele­va­tor og en re­cep­tio­nist i stu­e­e­ta­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.