BTs le­der 24. novem­ber: Telt­lejr til asyl­sø­ge­re er ik­ke ‘fi­ne for­hold’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

AE­r­lig talt, Støj­berg. En en­kelt nat i telt i en ør­ken aen­drer da ik­ke på, at vi bør kun­ne til­by­de asyl­sø­ge­re fast tag over ho­ve­d­et i vin­ter­kol­de Dan­mark. Op­ga­ven er van­ske­lig, ja, og borg­me­stre­ne er langt­fra altid så kon­struk­ti­ve med­spil­le­re, som de bur­de va­e­re, i det sto­re for­de­lings­pus­le­spil. Men telt­lej­re i Dan­mark er ik­ke et suc­ceskri­te­ri­um, der frem­kal­der stolt­hed.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.