GUIDE

Så­dan kom­mer du i gang

BT - - NYHEDER -

Cy­kelcross kra­e­ver tre ting: En cros­s­cy­kel, et par mo­un­tain­bi­ke­sko og en hjelm. Mang­ler du et sted at kø­re el­ler et godt råd – så spørg i face­book­grup­pen ‘DCU cy­kelcross’. Cros­s­cyk­len: Den har bre­de da­ek, sa­er­li­ge brem­ser og en stor fri­høj­de, så den kan kla­re sko­vens for­hin­drin­ger. Jo let­te­re cyk­len er, des bed­re er det. Men det be­hø­ver ik­ke at va­e­re lut­ter kul­fi­ber. En cy­kel fås fra 9.000 kr. Mo­un­tain­bi­ke-sko: Tag ik­ke fejl. Det er en be­skidt sport. Det er ik­ke her, du har lyst til at bru­ge di­ne fi­ne lan­de­vejs­sko. Des­u­den vil mud­de­ret sa­bo­te­re klam­per­ne. Mo­un­tain­bi­ke­sko er og­så bed­re eg­net til at lø­be i. Hjelm: Her kan din helt al­min­de­li­ge cy­kel­hjelm fra lan­de­vej­en sag­tens bru­ges.

Ja­cob Lind­sel:

TRA­E­NE­RENS RÅD Kim Pe­ter­sen, DCUs land­stra­e­ner i cy­kelcross, gi­ver dig her de grund­la­eg­gen­de tra­e­nings­råd: Luk luft ud af da­ek­ke­ne. Som be­gyn­der skal du mak­si­malt ha­ve 2,2 bar i rin­ge­ne. Så kan de vri­de sig og der­med få bed­re fat i un­der­la­get. Kom med i et tra­e­nings­fa­el­les­skab. Find nog­le at kø­re sam­men med. Spørg om, hvem der kø­rer i na­er­he­den af dig, i face­book­grup­pen ‘DCU cy­kelcross’. Va­riér din tra­e­ning. På en uge er det godt, hvis du bå­de tra­e­ner kort og me­get hårdt samt ta­ger en la­en­ge­re tur i ro­ligt tem­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.