Ja­pan gen­op­ta­ger skar­pt kri­ti­se­ret hval­fangst

BT - - NYHEDER -

De ja­pan­ske myn­dig­he­der har be­slut­tet at gen­op­ta­ge hval­fangst i Det An­tark­ti­ske Oce­an i slut­nin­gen af marts.

Lan­det sat­te el­lers hval­j­ag­ten på pau­se sid­ste år, ef­ter hård kri­tik fra det in­ter­na­tio­na­le sam­fund.

Det ja­pan­ske fi­ske­ri­mi­ni­ste­ri­um har fre­dag un­der­ret­tet Den In­ter­na­tio­na­le Hval­kom­mis­sion, IWC, om, at de gen­op­ta­ger hval­fang­sten i 2015/2016-sa­e­so­nen med en ny plan for fang­sten.

Iføl­ge den ja­pan­ske plan vil man ska­e­re den år­li­ge hval­fangst med to tred­je­de­le, hvil­ket IWC har ac­cep­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.