For­ske­re dyr­ker stem­mebånd

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang er det lyk­ke­des at dyr­ke kun­sti­ge stem­mebånd fra men­ne­ske­cel­ler, der bå­de kan stra­ek­ke sig, vi­bre­re og frem­brin­ge ly­de i stru­ben på dø­de hunde. Det forta­el­ler for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin i USA. Be­drif­ten be­teg­nes som en mile­pa­el på vej­en mod at gi­ve men­ne­sker, der har mi­stet ev­nen til at ta­le, stem­men til­ba­ge. »Vi tro­e­de al­drig, at vi vil­le se det fun­ge­re på et så im­po­ne­ren­de ni­veau, som vi gør,« si­ger pro­fes­sor Nat­han Wel­ham ved Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin, der står bag forsk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.