Elek­tro­der gav lam mand be­va­e­gel­se

BT - - NYHEDER -

En ame­ri­kansk mand har få­et im­plan­te­ret to chips med elek­tro­der, der re­gi­stre­rer sig­na­ler fra cel­ler­ne i hjer­nens mo­to­ri­ske cen­ter og gi­ver hans lam­me arm be­va­e­gel­sen til­ba­ge. Det forta­el­ler for­ske­re fra Brown Uni­ver­si­ty i USA. »Igen­nem de se­ne­ste 15-20 år har for­sker­ne te­stet tek­no­lo­gi­en hos aber for at fin­de ud af, om det over­ho­ve­det er mu­ligt at af­ko­de aber­nes be­va­e­gel­ser. Det er det, så nu er man be­gyndt med for­søg på men­ne­sker,« forta­el­ler forsk­nings­as­si­stent Mads Jo­chum­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.