MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Mer­siha Coko­vic f. 1979 i Vi­se­grad i Bos­ni­en, er kon­su­lent og de­ler si­ne hold­nin­ger via ar­tik­ler i Ber­ling­s­ke Ti­den­de, blandt an­det, at hun me­ner Dan­mark bør luk­ke gra­en­ser­ne helt for mi­gran­ter. Hun bor i Is­høj sam­men med Mi­cha­el og de­res to børn.

Me­get af­slap­pe­de mus­li­mer

1.

En stra­e­ber i sko­len

2.

Hyg­ge­de på ski­bet

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.