2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når FC Kø­ben­havn har va­e­ret på ude­ba­ne mod en­ten FC Midtjyl­land el­ler Brønd­by i den­ne sa­e­son, har op­skrif­ten va­e­ret ret klar. Det ga­el­der pri­ma­ert om ik­ke at be­gå fejl, og spe­ci­elt de tre før­ste halv­le­ge i de tre kam­pe har va­e­ret ret så chan­ce­fat­ti­ge og al­le sam­men og­så uden mål. Nu kom­mer FCK til Her­ning med en vi­den om, at uaf­gjort er et glim­ren­de re­sul­tat, og der­for vil det over­ra­ske, hvis de kom­mer ud og sa­et­ter midtjy­der­ne un­der pres. FCM er dår­ligt kø­ren­de og vil og­så va­e­re ban­ge for at be­gå fejl, så for­vent en in­tens før­ste halv­leg uden mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.