1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool skal spil­le un­der­hol­den­de, hvis det står til ma­na­ger Jür­gen Kl­opp, og en un­der­hol­den­de af­fa­e­re bør der va­e­re go­de chan­cer for, når Swan­sea kom­mer på be­søg. Si­den den ty­ske ma­na­ger meld­te sin an­komst i Li­ver­pool er fi­re af fem Pre­mi­er Le­ague-kam­pe endt med bå­de scor­ing fra Li­ver­pool og mod­stan­der­ne, så det lug­ter på­ny af mål mod et Swan­sea-hold, som ik­ke for­sva­rer ret godt. Omvendt spil­ler wa­li­ser­ne friskt til på ude­ba­ne mod top­hol­den i ra­ek­ke­ne, og de sid­ste fi­re ind­byr­des mø­der på Anfield er endt med 20 mål til sam­men.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.