Selvsving

BT - - NYHEDER -

Når spil­le­re og fans på so­ci­a­le me­di­er går i selvsving over en af­lyst fod­bold­kamp, er der blot at si­ge, at hel­dig­vis fin­des der folk, der sa­et­ter sik­ker­hed over un­der­hold­ning. Hil­sen Gorm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.