Luf­tan­greb dra­e­ber mindst 18 men­ne­sker

BT - - NYHEDER -

Luf­tan­greb, der me­nes at va­e­re ud­ført af rus­ser­ne, har i går dra­ebt mindst 18 per­so­ner i Sy­ri­en. Det op­ly­ser Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der iføl­ge Reu­ters.

An­gre­bet ram­te by­en Ariha i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en, og for­u­den de dra­eb­te mel­des der om fle­re sår­e­de.

Rusland har ud­ført luf­tan­greb i Sy­ri­en for at støt­te den sy­ri­ske pra­esi­dent Bas­har al-As­sad si­den 30. sep­tem­ber.

Ariha lig­ger i Id­lib-provin­sen, som er kon­trol­le­ret af op­rørs­grup­per, bl.a. al-Nus­ra Fron­ten, der har for­bin­del­se til al-Qa­e­da. Id­lib er ik­ke en høj­borg for Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.