DF: ’Uan­sta­en­dig af­pres­ning i stor stil’

BT - - NYHEDER -

Tyr­ker­ne kan ta­ge de 22 mil­li­ar­der kr. fra EU og lø­be stor­gri­nen­de og for­nø­jet i ban­ken. Der­u­d­over be­ty­der af­ta­len mel­lem Tyr­ki­et og EU om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen in­tet.

Så­dan si­ger Sø­ren Es­per­sen (DF), uden­rigs­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti:

»Jeg tror ik­ke et hak på det her. Det er af­pres­ning i stor stil fra Tyr­ki­et. Bå­de hvad an­går de pen­ge, som de får helt uri­me­ligt, og hvad an­går den gen­vej til et EU-med­lem­skab, som det ser ud til, at det her kan fø­re til. Det er uan­sta­en­digt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.