Po­li­ti­et ta­get to­get

BT - - NYHEDER -

Sta­dig fle­re virk­som­he­der skif­ter bi­len ud med to­get, når me­d­ar­bej­de­re skal rej­se i em­beds med­før.

Det er sta­dig pri­vat­kun­der­ne, der ud­gør langt den største kun­de­grup­pe hos DSB. Men an­tal­let af er­hvervskun­der vok­ser mar­kant, og det skyl­des blandt an­det Rej­se­kor­tet, som DSB og en ra­ek­ke an­dre ak­tø­rer på trans­por­t­om­rå­det står bag.

Se­ne­st har Rigs­ho­spi­ta­let be­stilt 500 Rej­se­kort Er­hverv, som er er­hverv­s­ud­ga­ven af Rej­se­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.