’Bro­en’ slut­ter – klar til 4. sa­e­son

BT - - KULTUR -

TV-SE­RIE

SA­E­SON-FI­NA­LE ’Bro­en III’ Kri­mi-dra­ma ******

Ali­ce’ jor­di­ske re­ster. Men på sjet­te år sav­nes hans to små døtre sta­dig. Og da bå­de sus­pen­de­re­de Sa­ga og Hen­rik, der net­op har sagt op, ik­ke har an­det at ta­ge sig til, er de beg­ge klar til at ka­ste sig over det­te nye myste­ri­um. Kon­stant spa­en­ding Ef­ter en fam­len­de be­gyn­del­se kom ’Bro­en III’ hur­tigt helt op i fem­te gear. Og imod al­le od­ds blev spa­en­din­gen holdt helt op til gårs­da­gens cres­cen­do.

Tid­li­ge­re mista­enk­te blev en­ten dra­ebt el­ler i sid­ste øje­blik eli­mi­ne­ret fra po­li­tiets li­ste. Og halvvejs in­de i af­te­nens fi­na­le slog Hen­rik og Sa­ga bog­sta­ve­ligt talt ar­me­ne om­kring mor­de­ren Emil og den­nes sid­ste til­ta­enk­te of­fer, kun­stel­ske­ren Fred­die.

An­den hav­del af fi­na­len blev brugt på en dybt til­freds­stil­len­de af­run­ding. Og det fø­lel­ses­ma­es­si­ge høj­de­punkt ind­traf imel­lem de to fan­ta­sti­ske sku­e­spil­le­re Thu­re Lind­hardt og So­fia He­lin. Ma­sker­ne faldt, fø­lel­ser­ne fik en­de­lig frit spil og dø­ren blev åb­net til na­e­ste ka­pi­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.