KOM­MEN­TAR

BT - - SUPERLIGA -

NU SKAL KAM­PEN ha­ve en ny da­to. Der ta­ges stil­ling i den­ne uge, lød det i går fra DBU, og det er bå­de mu­ligt, at kam­pen spil­les før jul og ef­ter jul. Man vil nu ta­ge drøf­tel­ser med de to hold om at fin­de en da­to.

Skal vi ik­ke ba­re ga­et­te på, at de duk­ker op med ret for­skel­li­ge in­put til den sag. FC Midtjyl­land vil selv­føl­ge­lig gå ef­ter at ryk­ke kam­pen til for­å­ret, hvor man for­hå­bent­ligt er me­re frisk end li­ge nu på bag­kant af 29 kam­pe si­den mid­ten af juli. Og li­ge så for­ud­si­ge­ligt er det, at FCK skal gå ef­ter at få den kamp så snart som mu­ligt.

Det sid­ste vil i mi­ne øj­ne va­e­re den mest fair løs­ning.

Benja­min Munk Lund, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.