G om OL-plad­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ele­ment, at man hver ene­ste uge kaemper om den her OL-plads,« fort­sa­et­ter han. Håb om me­dal­jer Uan­set hvem der lø­ber med bil­let­ter­ne, er en ting sik­kert. Med tu­ren til Rio føl­ger sto­re dan­ske for­vent­nin­ger.

»Am­bi­tio­nen er en me­dal­je, men fo­re­lø­big har vi sat en top 15-pla­ce­ring som no­get, vi vil va­e­re til­fred­se med. Men ram­mer vi en uge, hvor alt kø­rer, har vi en re­el me­dal­je­kan­di­dat. Så gør det ik­ke så me­get, om man hed­der Tho­mas Bjørn, Thor­b­jørn Ole­sen el­ler Sø­ren Kjeld­sen,« si­ger Claus Møl­holm.

El­ler hvem ved... Må­ske en helt fjer­de. Kam­pen om plad­ser­ne er i fuld gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.