’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er en op­le­vel­se, jeg ger­ne vil ha­ve med. Det her va­rer ik­ke evigt, så det er må­ske den ene­ste chan­ce, jeg får Når jeg har et spe­ci­fikt mål, er jeg altid bed­re, end når jeg går uden no­get at se frem til. I na­e­ste sa­e­son skal OL va­e­re det spe­ci­fik­ke mål, så det har jeg at se frem til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.