1,77

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Es­b­jerg har va­e­ret det re­ne ka­mi­ka­ze-hold, si­den Jo­nas Dal over­tog hol­det. He­le 23 mål har der va­e­ret i de fi­re kam­pe med ham ved ro­ret, og det for­står man godt. Pa­te­tisk rin­ge for­svars­spil se­ne­st mod Ho­bro ko­ste­de dyrt, og med ka­ran­ta­e­ne til Da­ni­el Sten­derup er der lagt op til end­nu en om­gang med mas­ser af mål. OB har godt nok lagt stilen lidt om, hvil­ket har gi­vet to kam­pe i tra­ek nu med få mål, men som så­dan var kam­pen mod FCM ik­ke chan­ce­fat­tig, og der­for kun­ne det me­get vel lig­ne tre mål el­ler me­re det er i hvert fald, hvad der an­be­fa­les hér.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.