2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Do­me­ni­co Be­rar­di score­de fi­re af Sas­suo­los fem mål mod Fi­o­ren­ti­na i sid­ste sa­e­son, men an­gri­be­ren med det il­tre tem­pe­ra­ment af­so­ner nok en­gang ka­ran­ta­e­ne ef­ter et di­rek­te rødt kort mod Genoa sid­ste we­e­kend. Det bli­ver tien­de gang, at Sas­suo­lo må und­va­e­re Be­rar­di si­den sid­ste ef­ter­år, og i fem af de fo­re­gå­en­de ni kam­pe uden Be­rar­di har Sas­suo­lo ik­ke sco­ret. Mod­stan­der­ne fra Fi­o­ren­ti­na har set skar­pe ud i for­sva­ret med Cle­an She­ets i si­ne se­ne­ste to Se­rie A-ude­kam­pe, så gå ef­ter en ny, de­fen­siv suc­ces­op­le­vel­se til ga­ester­ne i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.