13 år for søster­drab

BT - - NYHEDER - POLITIFOTO

DOM Den 25-åri­ge Barzan Ba­hjat Kha­lil er ble­vet kendt skyl­dig i dra­bet på sin sto­re­sø­ster. Dra­bet ske­te i en lej­lig­hed i Hor­sens i de­cem­ber sid­ste år. Den 25-åri­ge lil­le­bror dra­eb­te sin 28-åri­ge sto­re­sø­ster med ad­skil­li­ge kniv­stik 29. de­cem­ber 2014. Han blev ef­ter­føl­gen­de va­re­ta­egts­fa­engs­let i sur­ro­gat på psy­ki­a­trisk af­de­ling på Hor­sens Sy­ge­hus. Her­fra flyg­te­de han i ju­ni, blev ef­ter­lyst og ef­ter­føl­gen­de fun­det i Gra­e­ken­land. Ret­ten har der­for og­så fun­det man­den skyl­dig i flugt.

»Ud­over fa­engsels­dom­men er den 25-åri­ge mand des­u­den fra­kendt ret­ten til at mod­ta­ge ydel­ser ef­ter søste­rens død, her­un­der ret­ten til arv, for­sik­rings­sum­mer og pen­sio­ner – og han er ud­vist fra Dan­mark med in­drej­se­for­bud for be­stan­dig,« si­ger An­na Holm, der er ankla­ger for Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, i en skrift­lig kom­men­tar.

Man­den modt­og dom­men i ret­ten og skal nu af­so­ne di­rek­te i et dansk fa­engsel, hvor­ef­ter han ud­vi­ses fra Dan­mark med in­drej­se­for­bud for be­stan­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.