Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Jeg kan godt for­stå, at man­ge dan­ske­re er i tvivl op til fol­ke­af­stem­nin­gen. For mens der kan si­ges man­ge go­de ting om det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de, er der selv­føl­ge­lig og­så grund til sund skep­sis. (...) Men det er ba­re ik­ke det, vi skal stem­me om

Stats­mi­ni­ster (V), de­bat­ind­la­eg, jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.