Oba­ma min­de­des ter­r­or­of­re

BT - - NYHEDER -

COP21 I sel­skab med den fran­ske pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de og Pa­ris’ borg­me­ster An­ne Hi­dal­go be­søg­te USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma spil­le­ste­det Le Ba­ta­clan hvor 90 men­ne­sker blev dra­ebt, da Pa­ris blev ramt af det blo­di­ge ter­r­or­an­greb 13. novem­ber. Oba­ma lag­de en hvid ro­se for­an spil­le­ste­det, skri­ver BBC. Bag­ef­ter stod han i stil­hed med bø­jet ho­ved.

Pra­esi­den­ten er i Pa­ris i for­bin­del­se med kli­ma­top­mø­det COP21, som af­hol­des i den fran­ske ho­ved­stad. Sik­ker­heds­ni­veau­et var højt un­der be­sø­get, hvor fle­re ve­je var luk­ke­de, og he­li­kop­te­re sva­e­ve­de over ga­der­ne.

Om­kring 150 stats­le­de­re er i by­en for at del­ta­ge i top­mø­det, som ind­led­tes man­dag.

An­gre­be­ne, som Is­la­misk Stat (IS) har ta­get an­sva­ret for, ko­ste­de 130 men­ne­sker li­vet og sår­e­de 360. Ger­nings­ma­end åb­ne­de ild og de­to­ne­re­de bom­ber syv for­skel­li­ge ste­der i by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.