Po­li­ti an­holdt fyl­debøt­te med nis­se­hue og øk­se

BT - - NYHEDER -

I Aar­hus hav­de en mand få­et lidt for me­get in­den­bords man­dag, og han kan nu se frem til at ind­le­de ju­le­må­ne­den med sa­er­de­les rø­de ører.

Han blev nem­lig ud på ef­ter­mid­da­gen man­dag an­holdt, ef­ter han var ble­vet set i det cen­tra­le Aar­hus, hvor han højrøstet og iført en blå nis­se­hue svin­ge­de med en øk­se. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti, som sam­ti­dig kan forta­el­le, at »det skab­te na­tur­lig­vis en vis ut­ryg­hed blandt for­bi­pas­se­ren­de«.

Man­den var ved an­hol­del­sen kraf­tigt på­vir­ket af al­ko­hol og sta­dig iført nis­se­hue og be­va­eb­net med øk­se. Po­li­ti­et ken­der end­nu ik­ke man­dens al­der og na­tio­na­li­tet, men op­ly­ser, at han er ud­la­en­ding.

Han bli­ver sig­tet for over­tra­e­del­se af vå­ben­loven og or­dens­be­kendt­gø­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.