Kvin­der­ne kø­ber ju­le­ga­ver før ma­en­de­ne

BT - - NYHEDER -

GA­VE­RA­ES Når ju­le­ga­ver­ne skal kø­bes, be­gyn­der kvin­der­ne før ma­en­de­ne. Na­e­sten halv­de­len af de dan­ske kvin­der for­ven­ter at be­gyn­de ju­le­ga­ve­ind­kø­bet al­le­re­de i novem­ber, hvor det kun er 30 pct. af ma­en­de­ne, der går li­ge så hur­tigt i gang, vi­ser en ny prog­no­se fra Dansk Er­hverv.

»Jeg ha­ef­ter mig ved, at kvin­der­ne i va­e­sent­ligt hø­je­re grad end ma­en­de­ne for­ven­ter at på­be­gyn­de ju­le­ga­ve­kø­be­ne se­ne­st i be­gyn­del­sen af de­cem­ber,« si­ger Mar­tin P. Bar­fo­ed, po­li­tisk kon­su­lent i Dansk Er­hverv. Ma­en­de­ne ven­ter Mens nog­le af for­bru­ger­ne al­le­re­de i 11. må­ned be­gyn­der at kø­be ju­le­ga­ver, er det knap hver fjer­de, som ven­ter til mid­ten af de­cem­ber el­ler li­ge op til ju­le­af­ten.

»Ge­ne­relt ser det ud til, at vi er ude i ret god tid med ju­le­ga­ve­ind­kø­be­ne. En mulig for­kla­ring kun­ne va­e­re, at net­han­de­len med­vir­ker til, at vi kø­ber lidt tid­li­ge­re. Det er ble­vet nemt at kø­be ju­le­ga­ver­ne hjem­me fra stu­en, og det kan va­e­re en del af for­kla­rin­gen på, at vi kom­mer hur­tigt i gang,« for­kla­rer Mar­tin P. Bar­fo­ed.

I mid­ten af de­cem­ber el­ler li­ge op til ju­le­af­ten be­gyn­der ma­en­de­ne for al­vor at kø­be ju­le­ga­ver. Her er der så­le­des dob­belt så man­ge ma­end som kvin­der, der er ude for at kø­be ga­ver til at la­eg­ge un­der ju­le­tra­e­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.