Stjer­ne­krig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OG AR­GEN­TI­NA. BAR­CE­LO­NA FOR FC 24 AS­SIST REY OG CHAM­PIONS 48 MÅL OG DEL

LA LIGA, COP DELT VUN­DET AME­RI­CA.

CO­PA SØLV VED 10 MÅL LE­AGUE. LE­AGUE MED

CHAM­PIONS I TOP­SCO­RER

BALLON D’OR den fod­bold, der har hen­ryk­ket fans i år­ti­er. Den span­ske liga­ti­tel kom i hus, li­ge­som den span­ske Co­pa del Rey-po­kal og og Cham­pions Le­ague-tro­fa­e­et gjor­de det.

The tre­b­le var en re­a­li­tet. Af­gø­ren­de fak­tor Alt imens slut­te­de Ro­nal­do og Re­al Madrid sa­e­so­nen uden tit­ler, hvil­ket ko­ste­de den el­lers vel­lid­te og højtrespek­te­re­de tra­e­ner, Car­lo An­ce­lot­ti, sin post.

Og vaku­u­met i Re­al Madrids po­kal­skab kan va­e­re en af­gø­ren­de fak­tor i dy­sten om Ballon d’Or-tro­fa­e­et, me­ner 6’erens fod­bol­d­eks­pert Mor­ten Bruun, der føl­ger spansk fod­bold ta­et.

»Så­dan en ti­tel skal ef­ter min me­ning gå til en, der rent fak­tisk har vun­det no­get i lø­bet af 2015. Når en klub gør rent bord i en af ver­dens sta­er­ke­ste liga­er, vil det va­e­re ta­et på ab­surd, hvis vin­de­ren af Ballon d’Or ik­ke skul­le fin­des på det hold,« si­ger Mor­ten Bruun, der sam­men med Ber­ling­s­kes sportsredaktør, Mor­ten Cro­ne Sejersbøl vur­de­rer de tre topkan­di­da­ter her ved si­den af.

Den gyld­ne bold, Ballon d’Or, ud­de­les 11. ja­nu­ar ved et gal­las­how i Zürich. 48 MÅL OG

14 AS­SIST FOR DELT RE­AL MADRID

TOP­SCO­RER OG PORTU­GAL. MED 10 MÅL I CHAM­PIONS

LE­AGUE

OG BRA­SI­LI­EN. BAR­CE­LO­NA FC 12 AS­SIST FOR CHAM­PIONS

REY OG 41 MÅL OG DEL

LA LIGA, CO­PA CHAM­PIONS VUN­DET TOP­SCO­RER

I DELT LE­AGUE.

10 MÅL LE­AGUE MED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.