HOLLYVARDY

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRA FA­BRIK TIL FA­ME Ja­mie Var­dy har im­po­ne­ret al­le i den­ne sa­e­son for sin klub, Lei­ce­ster Ci­ty, og nu har fil­min­struk­tø­ren Adrian But­chart pla­ner om at fil­ma­ti­se­re Var­dys even­tyr­li­ge for­vand­ling. For fem år si­den ar­bej­de­de Var­dy på fa­brik i hjem­by­en Sh­ef­fi­eld, mens han pas­se­de sin fod­bold ved si­den af. Fodbolden var en del­tids­be­ska­ef­ti­gel­se hos Sto­cks­brid­ge Park Ste­els i de la­ve­re di­vi­sio­ner i en­gelsk fod­bold, hvor Var­dy an­gi­ve­ligt blot tjen­te om­kring 30 pund (300 kro­ner, red.) om ugen.

I dag er in­gen i tvivl. Var­dy er en stjer­ne i svøb, der i we­e­ken­dens kamp mod Man­che­ster Uni­ted score­de for 11. kamp i tra­ek og slog le­gen­da­ri­ske Ruud van Ni­stel­rooys må­l­re­kord i Pre­mi­er Le­ague. Og an­gri­be­rens pra­e­sta­tio­ner har for al­vor vakt op­ma­er­k­som­hed i Hol­lywood, hvor der nu er pla­ner om, at Var­dys

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.