1,87

BT - - VM I DANMARK -

Rung­sted har la­en­ge haft pro­ble­mer med at spil­le op til po­ten­ti­a­let, men nu vir­ker det til, at nordsjaellaenderne har fun­det me­lo­di­en. Et el­lers re­la­tivt hårdt pro­gram med to gan­ge Søn­derjy­ske og to gan­ge Oden­se ka­ste­de ni po­int af sig, og ik­ke mindst hol­dets de­fen­siv er ble­vet kraf­tigt styr­ket af, at Jo­akim Hol­ten Møl­ler er klar­meldt igen. Her­lev cho­ke­re­de is­ho­ck­ey-Dan­mark ved at vin­de i Vo­jens, men el­lers har det va­e­ret småt med lys­punk­ter­ne hos for­stads­klub­ben, og alt an­det li­ge er det sva­ert at se, at Rung­sted ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter hér.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.