1,90

BT - - VM I DANMARK -

Bourg er den sto­re må­l­ma­es­si­ge und­ta­gel­se i en ra­ek­ke, der el­lers in­de­hol­der få mål, og det er sva­ert ik­ke at gå på, at beg­ge hold sco­rer. Bourg spil­ler me­get of­fen­sivt hjem­me, og har da og­så sco­ret i syv af de før­ste ot­te kam­pe på eget graes. Til gen­ga­eld er de­fen­si­ven ik­ke pran­gen­de, og bed­re bli­ver det ik­ke af, at for­sva­rer­ne Fl­o­ri­ent Ogi­er og Yan­ni­ck Goy­on er ude med ka­ran­ta­e­ne - uden de to faldt hol­det fuld­sta­en­digt sam­men i Metz. Ni­o­rt er nor­malt ik­ke no­get må­l­rigt hold, men bør un­der de giv­ne om­sta­en­dig­he­der ha­ve fi­ne chan­cer for at sco­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.