2,45

BT - - VM I DANMARK -

Ajac­cio har ik­ke sun­get sej­rs­sang på ude­ba­ne i Li­gue 2 si­den den 30. ja­nu­ar, hvor det i mel­lem­ti­den blot er ble­vet til fem po­int ud af 45 mu­li­ge. Der­for vir­ker pri­sen på Va­len­cien­nes-sejr gan­ske fri­sten­de, for hjem­me­hol­det styr­kes af, at Lo­ris Ne­ry er til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, mens Ajac­cio omvendt må und­va­e­re ta­lis­ma­nen Ri­ad Nouri, som har va­e­ret blandt kor­si­ka­ner­nes al­ler­bed­ste si­den som­mer­skif­tet fra Ni­mes. Midt­ba­ne­s­li­de­ren Clau­de Gon­cal­ves sid­der og­så i skam­me­kro­gen ef­ter rødt kort i we­e­ken­den, så gå ef­ter det vel­be­tal­te 1-tal her.

Od­ds er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.