’Trøst li­ge mor!’

BT - - NYHEDER -

GRA­E­DEN­DE KVIN­DER Den ene af de to 18-åri­ge dren­ge, der tirs­dag mid­dag blev idømt ot­te års fa­engsel for et dø­de­ligt rø­ve­ri mod en 65-årig taxa­chauf­før sid­ste ef­ter­år, gjor­de li­ge ef­ter doms­af­si­gel­sen sit bed­ste for at trø­ste sin mor og sø­ster. De to kvin­der sad på til­hø­rer­ra­ek­ker­ne i Ret­ten på Fre­de­riks­berg, li­ge bag eks-ko­nen til den dra­eb­te taxa­chauf­før, og al­le­re­de da dom­me­ren be­gynd­te at la­e­se dom­men op, brød mor og sø­ster til den ene 18-åri­ge - Myt­ham Al-Ba­ha­de­li - i gråd.

Da den døm­te kort ef­ter skul­le fø­res til­ba­ge til cel­len af faengsels- og po­li­ti­be­tjen­te, fik de på­rø­ren­de for et kort øje­blik lej­lig­hed til at snak­ke med ham og om­fav­ne ham. Det gjor­de dog til­sy­ne­la­den­de ik­ke mo­de­ren min­dre ulyk­ke­lig.

»Trøst li­ge mor. Sig til hen­de, at hun ik­ke skal gra­e­de. Det skal nok gå alt sam­men, selv om hun gra­e­der he­le ti­den,« lød det fra den 18-åri­ge. Hand­le­de i for­e­ning Ret­ten men­te ik­ke at kun­ne fast­slå, hvem af de to nu 18-åri­ge, der hav­de an­vendt et slag­vå­ben til at slå taxa­chauf­før Jo­hn­ny Hen­rik­sen i ho­ve­d­et med, så han blandt an­det fik kra­nie­brud.

Men ger­nings­ma­en­de­ne hav­de hand­let i for­e­ning, og det var iføl­ge ret­ten på­reg­ne­ligt og for­ud­si­ge­ligt for dem, at de kraf­ti­ge slag mod den 65-åri­ge mands ho­ved kun­ne med­fø­re dø­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.