Dra­ebt for 1.000 kr.

BT - - NYHEDER -

DOM Han er født og op­vok­set i Dan­mark, men har so­ma­li­ske fora­el­dre. Ret­ten be­slut­te­de dog at gø­re ud­vis­nin­gen be­tin­get for den døm­te te­e­na­ger.

Hans ja­ev­nal­dren­de kam­me­rat Myt­ham Al-Ba­ha­de­li blev og­så idømt en straf på ot­te års fa­engsel, men in­gen ud­vis­ning, da han er dansk stats­bor­ger.

»Der er ta­le om en enig doms­mands­ret, der har kendt jer skyl­di­ge i samt­li­ge til­ta­le­for­hold,« med­del­te rets­for­mand Eva Car­pen­ti­er ved doms­af­si­gel­sen. Rø­ve­de 1000 kr. Det bruta­le rø­ve­ri mod taxa­chauf­før Jo­hn­ny Hen­rik­sen fandt sted 31. ok­to­ber sid­ste Jo­hn­ny Hen­rik­sen var 65 år, da han blev dra­ebt. Han var glad for hunde og ak­tiv i Dansk Re­tri­e­ver Klub. »Jo­hn­ny var en dyg­tig hund­e­mand og del­te ger­ne sin vi­den med an­dre hun­de­e­je­re som tra­e­ner,« lød det fra klub­ben ef­ter dra­bet. Han var fra­skilt og ef­ter­la­der sig en vok­sen dat­ter samt bør­ne­børn. Ef­ter dra­bet kør­te fle­re end 200 taxa­er og ci­vi­le bi­ler i kor­te­ge fra Brøns­høj med sort sør­ge­bind fastspa­endt på bilan­ten­nen for at min­des Jo­hn­ny Hen­rik­sen. år kl. ca. 00.18 ud for Her­berg­vej 4 i Brøns­høj.

Her blev taxa­chauf­før­en slå­et i ho­ve­d­et med et ukendt slag­vå­ben, net­op som han hav­de la­e­net sig ind i hy­re­vog­nens ba­ga­ge­rum for at fin­de de sta­tivbøj­ler, som han skul­le til at mon­te­re for at ta­ge en cy­kel med, som rø­ver­ne hav­de bedt om.

Ger­nings­ma­en­de­ne gav ham og­så fle­re knyt­na­e­ve­slag og spark i ho­ve­d­et og på krop­pen - og­så mens han lå ned. Der­ef­ter blev taxa­chauf­før­en frat­vun­get tre pun­ge med 1.000 kr. i kon­tan­ter. Taxa­chauf­før­en på­drog sig så slem­me kva­e­stel­ser, at han da­gen ef­ter t af­gik ved dø­den.

Beg­ge de døm­te an­ke­de de­res dom­me til for­mil­del­se. Sig til hen­de, at hun ik­ke skal gra­e­de. Det skal nok gå alt sam­men, selv om hun gra­e­der he­le ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.