Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­ne Glad Den største trus­sel for den mo­der­ne bør­ne­fa­mi­lie er man­gel på tid til hin­an­den. Vi bli­ver nødt til at skri­de ind, for der er no­get ved den må­de, som vi har strik­ket sam­fun­det sam­men på – med to ude­ar­bej­den­de fora­el­dre – som ik­ke fun­ge­rer

Livs­stil­s­eks­pert og stra­te­gisk di­rek­tør i En­vi­sion, til pol.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.