DR-skan­da­le: Må und­skyl­de over for mi­ni­ster

BT - - NYHEDER -

over­for of­fent­lig­he­den og over for ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lund Lar­sen,« si­ger San­dy French.

Kas­per Bro Lar­sen var ik­ke den før­ste eks­pert til at kri­ti­se­re DRs da­ek­ning. Føl­te sig brugt af DR Man­dag skrev BT, at en cen­tral kil­de i DRs indslag, pro­fes­sor Pe­ter San­døe, trak sig fra DRs kri­ti­ske hi­sto­rie om mi­ni­ste­ren. Han føl­te sig brugt af DR til at dra­ge en kon­klu­sion, som han selv tog af­stand fra. I indsla­get ly­der det, at San­døe de­ler hold­ning med en an­den kil­de, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.