Dom­men

BT - - KULTUR -

vagt­pla­ner øn­sker hun nem­lig bra­en­den­de, at he­le fa­mi­li­en kan fejre jul sam­men.

In­spi­re­ret af sto­re­sø­ster Mies in­ter­es­se for bud­dhis­me, ’chan­ter’ Julie nu sit øn­ske »jeg øn­sker at va­e­re sam­men med he­le min fa­mi­lie ju­le­af­ten...«. Som en lil­le lys­bob­le sti­ger øn­sket til vej­rs. Og så­le­des åb­nes dø­ren til det over­na­tur­li­ge. Umo­den 575-årig Eng­len Ra­fi (en fin Jo­nat­han Lin­din­ger), der med si­ne 575 år er ri­me­ligt umo­den for sin al­der, sen­des ned på jor­den for at hja­el­pe Julie. Og så­le­des er grun­den lagt for et skønt ju­le­e­ven­tyr for he­le fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.