An­mark i VM-fi­na­len FRANK­RIG SVE­RI­GE

BT - - SPORTEN -

Ven­stre

fløj: Ven­stre

ba­ck:

Må­l­vog­ter:

Streg­spil­ler:

Play­ma­ker:

Høj­re fløj:

Høj­re ba­ck:

FOTO: HEN­NING BAG­GER/GORM KALLESTAD/REU­TERS

Al­li­son Pi­ne­au, play­ma­ker »Det fran­ske hold bej­ler sta­er­kt til bron­ze­me­dal­jer­ne. De har med stor dyg­tig­hed gen­nem­ført et ge­ne­ra­tions­skif­te og vir­ker langt frem­me i pro­ces­sen. Ik­ke de­sto min­dre tror jeg, at det bli­ver ru­ti­ne­re­de Al­li­son Pi­ne­au, der bli­ver hol­dets største pro­fil un­der VM. H un blev kå­ret som ’ver­dens bed­ste’ i 2008. Så blev hun al­vor­ligt kna­eska­det, men nu er hun til­ba­ge på sit hø­je­ste ni­veau.«

Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vić, høj­re ba­ck »Det mon­te­ne­grin­ske hold, der ho­ved­sa­ge­ligt be­står af ’hår­de hunde’ fra Bu­duc­nost, er ef­ter EM-fjer­de­plad­sen i fjor ble­vet for­sta­er­ket med en ny, ung ven­stre ba­ck. Men el­lers er det gam­le ken­din­ge som Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vić, de igen sat­ser på. Man skal dog for­ven­te, at hun pri­ma­ert får spil­le­tid, når der an­gri­bes.«

lIsa­bel­le Gul­ldén, play­ma­ker »De vandt EM-bron­ze i fjor og vir­ker li­ge så sta­er­ke i år, hvis Lin­nea Tor­stens­son ef­ter sin ska­de el­lers når at gen­fin­de sit hø­je ni­veau. Jeg gla­e­der mig og­så til at føl­ge Isa­bel­le Gul­ldén. Hun er det sven­ske holds om­drej­nings­punkt og en na­er­mest kom­plet spil­ler. Hun kan da­ek­ke op, gø­re med­spil­ler­ne go­de og sco­re.«

Sus­ann Mül­ler, høj­re ba­ck »Der er i år skif­tet ik­ke fa­er­re end ni spil­le­re ud på det ty­ske lands­hold. Nu be­står det pri­ma­ert af un­ge, ta­lent­ful­de og fy­sisk sta­er­ke spil­le­re. Isa­er hol­dets bag­ka­e­de er sta­erk. Her er der tre spil­le­re - blandt an­dre Sus­ann Mül­ler - der kan sky­de fra di­stan­cen. Hol­det sat­ser på de skan­di­na­vi­ske dy­der: alt­så vel­fun­ge­ren­de kol­lek­tiv og kon­tra­fa­se.«

(Dan­mark)

(Ser­bi­en)

(Bra­si­li­en)

(Ser­bi­en)

Ma­ria Fisker

(Un­garn) Sanja

Dam­nja­novic Bar­ba­ra

Aren­hart Dra­ga­na

Cvi­jiv

(Korea) Anita

Gör­bi­cz

(Tys­kland) Sun Hee

Woo Sus­ann

Mül­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.