Od­ds på AaB-guld styrt­dyk­ker nu

BT - - SPORTEN -

Der var på for­hånd ik­ke stil­let de sto­re for­vent­nin­ger til AaB før den­ne sa­e­son.

In­den Su­per­liga­en star­te­de, kun­ne man fle­re ste­der få 50 gan­ge pen­ge­ne på AaB-guld og ef­ter en lidt svin­gen­de sa­e­son­start var det od­ds end­da helt op­pe og run­de 150 gan­ge pen­ge­ne hos Nor­di­cBet.

Men fi­re flot­te kam­pe på stri­be har få­et od­dset til at styrt­dyk­ke. Li­ge nu har Dan­ske Spil blot 10 gan­ge pen­ge­ne på AaB-guld, mens Nor­di­cBet er helt ne­de i od­ds 9,00.

» Selv om stam­men fra guld­hol­det sta­dig er at fin­de i klub­ben, er det me­get over­ra­sken­de, at AaB blan­der sig helt i top­pen. En del un­ge ta­len­ter er med på hol­det, og man for­sta­er­ke­de sig ik­ke ef­ter sid­ste sa­e­sons fem­te­plads. Men nord­jy­der­ne har i ef­ter­å­ret haft Su­per­liga­ens hø­je­ste top­ni­veau,« si­ger od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.