2,35

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg er blandt man­ge tip­pet som en out­si­der til gul­det, og hol­dets hjem­me­ba­ne­form fejl­er i hvert fald in­tet. Man har fak­tisk vun­det samt­li­ge ni hjem­me­kam­pe i den­ne sa­e­son, og selv om tre af dem har va­e­ret ef­ter over­tid, vid­ner det sta­dig om et hold, der spil­ler med stor selv­til­lid for­an eg­ne fans. Fre­de­riks­havn er og­så blandt kan­di­da­ter­ne til en even­tu­el guld­fi­na­le, og selv om pud­sigt nok ik­ke har tabt i or­di­na­er tid på ude­ba­ne, er de nor­malt og­så klart bedst for­an eg­ne fans. Od­ds sy­nes i hvert fald en anel­se for hø­je på, at Es­b­jerg vin­der kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.