2,15

BT - - SPORTEN -

Me­get har aen­dret sig i Cha­ves si­den hol­dets flot­te pra­e­sta­tion i sid­ste sa­e­son, hvor kun en dår­li­ge­re målsco­re end União Ma­deira på an­den­plad­sen for­hin­dre­de hol­det i at ryk­ke op. Stør­re klub­ber fik dog øj­ne­ne op for fle­re af klub­bens pro­fi­ler, så­dan så Cha­ves frem­står klart sva­ge­re i den­ne sa­e­son. Ef­ter en pa­en start med 17 po­int i de før­ste ot­te kam­pe har man kun vun­det tre af de sid­ste ti kam­pe, og he­le tre mand af­so­ner ka­ran­ta­e­ne til dagens opgør mod Aves, som til­med får tre mand til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne. X2-ud­fal­det lig­ner et rig­tig fint spil.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.