Gps

BT - - NYHEDER -

For­sik­rings­sel­skab har sat gps på en kun­des bil for at føl­ge dens fær­den. Og bran­chen har god­kendt over­våg­nings­me­to­den. Hal­lo. Må­ske vi snart skal ha­ve gps på fak­tu­ra­strøm­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.