Ja, vi angreb med en gum­mi­ged

BT - - NYHEDER -

RAM­BUK­TY­VE­RI To mænd er onsdag ved Ret­ten i Svend­borg ble­vet va­re­tægts­fængs­let i for­bin­del­se med et vold­somt ram­buk­ty ve­ri mod Dan­ske Bank i Rin­ge nat­ten til tirs­dag. Iføl­ge fy­ens. dk, der var til ste­de ved grund­lovs­for­hø­ret, er­ken­der de to mænd på 36 og 47 år sig skyl­di­ge i ty­ve­ri­et.

Ram­buk­ty­ve­ri­et gik ud over Dan­ske Banks fi li­al i Al­ga­de 15, hvor ger­nings­mæn­de­ne kort før klok­ken 02.30 kør­te en gum­mi­ged gen­nem fa­ca­den. Der­eft er kør­te de af sted med ban­kens hæ­veau­to­mat, der in­de­holdt knap en mil­li­on kro­ner. Spred­te par­tisan­søm Sam­ti­dig hav­de de spredt par­tisan­søm i de nær­lig­gen­de ga­der for at for­hin­dre, at po­li­ti­et fulg­te eft er dem.

Det vold­som­me ty­ve­ri gik hårdt ud over byg­nin­gen, som myn­dig­he­der­ne fryg­te­de vil­le styr­te sam­men.

Der­for valg­te man at evaku­e­re ot­te lej­lig­he­der med i alt 11 per­so- ner. Un­der­sø­gel­ser af byg­nin­gen vi­ste dog, at det ik­ke stod så galt til som fryg­tet, og al­le­re­de tirs­dag af­ten kun­ne be­bo­er­ne ven­de til­ba­ge.

Eft er ty­ve­ri­et kør­te de to mænd iføl­ge fy­ens. dk hæ­veau­to­ma­ten, der helt nøj­ag­tigt in­de­holdt 929.780 kro­ner, til et værk­sted i Kværn­d­rup. Her for­søg­te de at bry­de den op med en vinkelsliber og en bo­re­ham­mer.

Det lyk­ke­des dem dog ik­ke at få fi ngre i de man­ge pen­ge, før de ved 13- ti­den tirs­dag blev an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.