USA op­for­drer Na­to- lan­de til kamp mod IS

BT - - NYHEDER -

USA op­for­drer si­ne Na­to- al­li­e­re­de til at op­trap­pe kam­pen mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak. Det sag­de den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry onsdag ved af­slut­nin­gen på et to da­ge langt Na­to- uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxel­les. Jo­hn Ker­ry vil sam­ti­dig kvæ­le or­ga­ni­sa­tio­nens ev­ne til at op­ret­te net­værk an­dre ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.